Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


TRÉFÁS VICCES OLDALAK

2012.04.24
 • Egy  csinos  turistanő  eltévedt  a  hegyekben. 

Végre  találkozik  egy  erdésszel,  aki  meghívja  magához.

A  turistanő  felsohajt :  -  Mindenki  akitől  megkérdezem 

melyik  a  jó  út,  el  akar  téríteni  róla.

 

 • Vadászidény  van.  Egy  kocavadász  íjedt

arccal  állít  be  az  erdészházba  és  megkérdi :

-  Tessék  mondani,  minden  hajtó  visszaérkezett  már?

-  Igen  -  hangzik  a  válasz...

A  kocavadász  megnyugodva  mondja :

-  Akkor  jó...   Mégis  szarvast  lőttem...

 

 • -  Szörnyen  aggódom...  A  kis  Lalikám  eltünt!

-  Nyugodjék  meg,  asszonyom,  semmi  baja  nem

eshet,  hiszen  a  kis  Lalikát  a  kerületben  mindenki  ismeri.

-  Éppen  erről  van  szó,  attól  félek :  senki  sem  ismeri

  meg.  Mivelhogy  megfürdettem.

 

 • Két,  alaposan  bepolyázott  sebesült  fekszik

a  kórház  sebészetén.  Beszélgetnek.

-  A  maga  kocsija  is  a  jobbkéz - szabály  be  nem

tartása  miatt  rohant  bele  egy  teherautóba?

-  Á,  dehogy.  A  főúton  mentem,  jó  tempóban,  aztán

a  harmadik  háztömb  után  be  akartam  fordulni  a

bal  oldali  mellékutcában.

-  No  és?

-  Tegnap  mondták,  amikor  magamhoz  tértem,  hogy

 ott  nincs  is  utca.

 

 • -  Mondja,  miért  horgászik  a  tilosban?  -  kérdi

 az  őr  a  folyóparton  üldögélő  férfitől.

-  Horgászom?  Bár  úgy  volna!  De  egyelőre  csak

 azzal  foglalkozom,  hogy  vízbe  fullasztom  a  gilisztákat!

 

 • -  A  mi  intézetünknek  az  az  elve  -  mondja  a  börtön-

igazgató  az  új  elítéltnek.  -,  hogy  a  rabokkal  azt  a  munkát

  végeztetjük,  amit  odakint  csináltak.   Magának  mi  volt

  a  foglalkozása?

-  Utazó  ügynök  voltam,  kérem  -  mondja  az  újonc

felcsíllanó  szemmel.

 

 • -  Jean,  a  puskámat!  Célba  akarok  lőni.

-  De  uram,  az  egész  ház  alszik.

-  Nem  baj,  Jean.  Majd  lábujjhegyen  lövök.

 

 • -  Jean,  miért  szorít  ez  a  cipő?

-  Mert  bent  maradt  a  nyelve,  uram.

  Ugyan,  Jean!  Ha  kidugom  a  nyelvemet,

  akkor  is  szorít.

 

 • -  Jean,  kifutott  a  tej!

-  Az  lehetetlen  uram.  Hiszen  csukva

van  az  ajtó.

 

 • Jean  és  a  gazdája  éjszaka  kerékpároznak

az  úton.  Egyszercsak  megszólítja  őket  egy  rendőr.

-  Nem  ég  a  lámpa  a  kerékpárjukon!  -  mondja

figyelmeztetően.

-  Tudjuk!  -  válaszól  Jean.

-  Nos,  ha  nem  ég  a  lámpa,  akkor  le  kell  szálniuk

a  kerékpárról  -  így  a  rendőr.

-  Ezt  megpróbálhatjuk  -  felel  Jean.

  De  sajnos,  ha  leszállunk,  akkor  sem  ég.

 

 •     Páciens a műtőorvoshoz:- igaz-e,hogy

a holnapi műtéttünk olyan ,hogy csak

minden tízedik sikerül ?- Úgy van,bolint

az orvos, de ne nyugtalankodjék,mert

épp tegnap lőttem el a kilencediket.

 

 • Én orvos vagyok,bácsi,s szeretném

tudni, hogy ezek a füvek,amiket

maga itt árul,használnake valamire?

-Hogyne,kérem  hát a fiamnak kiskocsit

vettem belőle,a lányomnak meg most

fejezem be a hazat . . .

 

 • Milyen volt a kiállítas ?- kérdezi a hazatérő

műkritikustól a felesége. - A közönség

két táborra szakadt .Az egyik azt állitotta

kár a vászonért, a másik azt, hogy a festékért.

 

 • Vendég a pincérnek:

- Hozzon nekem egy ebédet es egy fél liter

bort, amíg ki nem tör a botrány ! A pincér

szófogadoan kihozza a rendelést . Nem

sokra rá: - Azonnal hozzon még egy porciot

s újabb fél liter bort, amíg ki nem tör a botrány !

A pincér igyekszik kedvében járni a vendégnek,

de a harmadik rendelés utan bátorkodik

megkérdezni:- Rendben, de milyen botrányrol

tetszik beszélni ? - Arrol,ami most fog kitörni

amikor bevallom, hogy egy fityingem sincsen !

 

 • Skótok utaznak a vonaton, egyik magyarázza

a másiknak: - Tudja, én most nászuton vagyok.

- Hát a kedves felesége hol van ? - Otthon hagytam,

neki ugyanis ez már a második házassága, s

különben is, ő már látta olaszországot.

 

 • Szókrateszt mégkerdezték, mi a véleménye

a házasság intezményéről.Így válaszolt:

- Ha szerencséd van, s egy jó asszony kerül

meléd , akkor boldog leszel, ellenkező

esetben filozofus.

 

 • Az éjszakai szolgálatot teljesitő rendész

sokáig figyel egy részeget, aki minduntalan

probálja bedugni a kulcsát a lámpaoszlopba.

Végül megszánja: - Az az érzésem, hogy senki

nincs otthon. . . -Dehogy nincs. kardoskodik

a duhaj, nem látja,hogy az első emeleten fény van ?

 

 • Egy nyugalmazott nagykövet magyarázza

a barátjának :- Ha egy diplomata azt mondja,

hogy ,,igen" , akkor ez tulajdonképpen azt

jelenti, hogy ,,talán" .Ha pedig azt mondja,

hogy,,talán", akkor ,,nem"- et mond.

- No, es ha azt mondja, hogy ,,nem"?

- Akkor az nem diplomata !

 

 • Voltaire látogatóban volt a királynál aki

így kérlelte : -Mondj egy anekdotát nekünk !

-  Ma túl ostoba vagyok az ilyesmihez, vá-

laszol indulatosan a filozofus. A már

jócskán kapatos király begorombult.

- Az ördög vigyen el, hallottál engem

valaha is úgy beszélni, hogy ,,ma nem

tudok uralkodni, mert túlságosan osto-

ba vagyok! ? - Sajnos nem. Felség, jön

az illemtudó válasz.

 

 • Pistike, fölteszek neked három kérdést,

s ha nem tudsz válaszolni rájuk, hármast

kapsz! -Tanár  úr , mi lenne, ha nyolcat

tetszene kérdezni?

 

 • Menyasszony a vélegényéhez: - Igaz-e, drágám,

hogy nem azért veszel el, mert a nagybátyám

autóját fogom örökölni?! - Természetesen

kedvesem, hogy is képzelhetsz ilyet? Akkor

is feleségül vennélek, ha a más aútóját örökölnéd . .

 

 • Szép kislány,férjhez menne-e egy szájtátihoz

ha kiderülne, hogy pénze van? - Hm. . .tudom

én?. Mindenesetre az ajánlata megfontolando

 

 • Apa a fiához:- Nézd csak Jenőkét, veled egyidős

és még egyszer sem kapott ki a szüleitől.

Mit szólsz hozzá?- Bár csak nekem is olyan

szüleim lennének!

 

 • Joan Crawford a neves filmcsillag elégedetlenül

turkalt a róla készült új fényképek között.

- A legutolsó felvételek sokkal jobbak ezeknél

mondta a fényképésznek. - Úgy van. Miss crawford

de amikor utolyára a műteremben járt, akkor én

nyolc évvel fiatalabb voltam. .

 

 • Én azt hiszem hogy az ostobaság

örökletes.- Nem szép dolog, hogy

így beszélsz a szüleidről!

 

 • Jánosom, olvastad a gyászjelentésemet

az újságban?.-  Természetesen,de te

most honnan beszélsz?

 

 • Pistike, tegyük föl, hogy az ötödik emeleten

laktok, es minden emeleten található

15 lépcsőfok. Hány fokot kell megmásszál

hazáig ? - Valamennyit, tanár úr!

 

 • Kérem, ma levizsgáztattam a fiát. De

tanár úr, épp azért küldöm önökhöz

az iskolaba. . .

 

 • Pistike,kérdi a tanító néni, men -

nyit él egy kutya? -  Tizenöt évet.

- Hát, az egér? -  Ez a macskától függ. .

 

 • Születtek-e híres emberek a

te szülővárosodban? -  Nem,

csakis gyermekek . . .

 

 • A sündisznófioka betévedt egy

üvegházba, s kétségbeesetten

kereste a kijáratot. Egyszer csak

meglátott egy kaktuszt és boldogan

felsóhajtott:  -  Mama, de jó, hogy itt vagy!

 

 • Fizikaórán a tanár egy kísérlet lefo-

lyását kommentálja diákjainak:

- Amint látjátok, semmi sem látszik.

Hogy miért nem látszik semmi, min-

djárt meglátjuk. .

 

 • Ki volt minden idők legnagyobb hó-

ditója? - szólít fel a történelem tanár

egy megszeppent diáklányt. Az felállt

és fülig pirulva hallgat.-  Mi az, ennyit sem

tudsz? -  ripakodikrá a tanár, mire a

lány elfúlva rebegi: -  Don Juan. . .

 

 • Elmegyógyász a pácienshez: -  Az ön

betegségével annyira jutottunk, hogy

rövid idő múlva szépen hazamehet a

feleségéhez.  De doktor úr, hát maga

bolondnak néz engem?!

 

 • Türelmét vesztő anya, kisfiához:

- Pistikea macska farkát!

- Mama, én csak fogom.Ő húzza !

 

 • Platónt unszolták a barátai, hogy menjen

és halgasson meg egy embert, aki állítolag

igen jól utánozza a fülemülét. Platón így

felelt: -  Miért menjek én ahhoz az emberhez?

Én a fülemülét magát hallgathatom mindennap.

 

 • Diogenésztől, a híres cinikus bölcselőtől valaki

megkérdezte, miért van az hogy az emberek a

koldusoknak adakoznak, a bölcseket pedig

nem segítik? Afilozofikus válasz ekként szolt.

- Mert attol tartanak, maguk is sánták és

lehetnek, de hogy bölcsekké váljanak,

azt nem remélik.

 

 • Balzacnak rengeteg volt az adóssága. Az

íróvolt,  egyik barátja csodálkozva méltatlankodott:

- Nem is értem, egyáltalán hogy mersz az

utcára lépni ? Hiszen minden pillanatban

beleütközhetsz valamelyik hiteleződbe!

- Ki van zárva, súgta Balzac. - Miért lenne

kizárva? Hiszen tele van velük a város?

-Az igaz. De én kocsin járok, ők meg gyalog!

 

 • Mark Twain tarsaságban volt, ahol éppen

a vállásról beszélgettek. Egy hölgy a vita hevében

megjegyezte: -  Ha a férfiak intelligensebbek

lennének, nagyon sok válásra nem kerülne

sor!-  Viszont, vágta közbe Twain - nagyon

sok házasságlétre se jönne!

 

 • Bernard Shaw meghívót kapott egy hölgy-

ismerősétől, az Angliában szokásos formulával:

Lady....csütörtökön 5 és 6 óraközött othon

teázzik . Shaw visszaküldte a kártyát , s a nyomtatott

szöveg alá a következő mondatot firkantotta:

G.B.Shaw szintén.

 

 • Az orvos érdeklődik: - Nos,milyen eredménnyel

járt a fokhagyma kúra?- Sokfélével, újságolta a

páciens.A menyaszonyom elhagyott ,a főnököm

lefokozott, a villamosban azonnal átadják a helyü-

köt az utasok, anyám pedig bezárkozik a szobájába,

valahányszor hazaérkezem. . .

 

 • Az isten háta mögött élő geológushoz befut a po-

sta. Egy fiatal ember üres papírlapot talál a

neki címzett boritékban. Előre-hátra forgatja,-

de sehol egy szó, egy jel. Kollégái faggatják:-

Levelet írt a menyasszonyom.- De miért nem ír semmit?

- Utoljára amikor elbucsúztunk, kissé hajbakaptunk,

és azóta nem szól hozzám.

 

 • Egy beszeszelt autóvezetőt megállít a közlekedési

rendőr. A volánnál ülő csodálkozik: - Mi történt,

biztos úr? Túl gyorsan hajtottam? - Nem túlságosan

alacsonyan repült!

 

 • Egy súlyos autószerencsétlenség egyetlen tanuját

halgatják ki  egy  angliai  rendőrőrsön.

- Neve ? John Smith . Most pedig valja be az   igazi  nevét . Jol van                                                                                                                                                                van -megfogott, hát  irja....William   Shakespiare  

.- így  már  hagyám, csilapodott le a  nyomozotiszt, azt 

hitte,  olyan könyen átejt  azzal a hülye Smith névvel . 

 

 • Sorozáson  kérdik  az ujonctól : - Polgári     

 foglalkozása ? 

-Tá,-tá,-tá,-tá  -táska ja,-ja,-javító...-  Adjanak 

géppuskát neki . 

 

 •  Apák egymás  között : - Mi  szeretne  lenni 

a  fiad ? - Tanár . - No és van  hajlama 

a pályához ? -  Nem  sok ,viszont  él -hal  a 

szűnidőért...  

 

 • Tanár  adiákhoz : Mintha  ismerném  valahonnan ! 

-  A  múlt  évben szintén önnél vizsgáztam 

- Igaza  van ,  most már  emlékszem.  Mit is 

mondtam  akkor magának ? -  Azt  hogy :

,,Mintha  ismerném  valahonnan" 

 

 • Egy  kóbor  spanyolt  az  úton  ér  az  este,  s  nagy

nehezen  eljut  egy  kis  francia  faluba.  Sikerült  felfedeznie

az  egyetlen  vendégfogadót,  s  megzörgeti  a  kaput :

-  Ki  van  ott?  --  hangzik  odabentről  az  álmos  kérdés.

-  Don  Juan  Fernándo  Rodriguez  de  Villanova,  Malafra,

 Olverello  de  Santiago  és  Alcantra  grófja...  

-  Sajnálom,  de  ennyi  embert  nem  tudok  lefektetni!

 

 • Egy  fiatal  pár  betér  az  ékszerüzletbe.

-  Mibe  kerül  ez  a  pár  fülbevaló?  --  érdeklődik  a  férfi.

-  Ezer  lej.

A  férfi  sohajt  egyet  és  a  másik  pulthoz  lép.

-  És  ezeknek  mi  az  áruk?

Az  ékszerész  elmosolyodik.

-  Két  sóhajtásnyi,  uram!

 

 • Az  orvos  megvizsgálja  a  beteget,  aki  mindegyre

kotnyeles  kérdéseket  tesz  fel.  Tübbek  között  így  szól.

-  Azt  hallottam  valakitől,  hogy  a  halkészítmények  fokozzák

  az  agymüködést.  Ön  mennyi  halat  javasol  nekem?

-  Azt  hiszem  --  néz  rá  az  orvos --,  önnek

egy  bálna  se  lenne  elég!

 

 • -  Igaz - e  --  kiváncsiskodik  az  orvosi  rendelőben

egy  női  páciens --  hogy  a  tojás  erősíti  a  hangot?

-  Bizony!  Nem  figyelte,  hogy  miután  tojnak,  a  tyúkok

is  milyen  zenebonát  csapnak?

 

 • A  világhírű  hegedűvírtúozként  ismert  Paganinit

egy  hangversenye  után  meghívták  teára.  A  háziasszony,

nemes  és  gazdag  úrhölgy,  kedvesen  kérlelte  a  művészt :

-  Ha  nem  veszi  rossz  néven,  hozza  magával  a  hegedűjét  is.

-  Még  mit  nem!  --  kiáltott  fel  Paganini. --  Az  én

hegedüm  nem  szereti  a  teát!

 

 • Váratlan  vendég  érkezik  a  családhoz  vacsora-

időben.  Beszélgetnek,  beszélgetnek,  az  idő  telik,  a  vendég

 várja,  hogy  megkinálják   valami  harapnivalóval,  de  hiába.

-  Mond  csak,  János  --  kérdezi  a  házigazdát  --  ti  mikor

szoktatok  vacsorázni?

-  Rendszerint  este  nyolckor,  de  amikor  vendégek  vannak,

csak  miután  ők  elmennek.

 

 • Egy  kislány  édesanyjával  megy  az  utcán.  Előttük

egy  majdnem  teljesen  kopasz  férfi  lépked.

-  Nézd  csak,  anyu,  annak  a  bácsinak  jóval  kevesebbet  kell

fésülködnie,  mind  nekem!

-  Úgy  van  --  néz  hátra  a  férfi  --  de  amit  azon  nyerek,

azt  ledolgozom  a  mosakodásnál!

 

 • -  Ha  nem  tudnád,  Max,  a  kutyánk  az  utóbbi  időben

minden  reggel  az  asztalhoz  hozza  a  fris  újságokat  és

folyóiratokat.  Ugye,  milyen  okos  állat?

-  Más  kutyák  is  megteszik...

-  Igen,  de  mi  nem  fizetünk  elő  egy  lapra  se!