Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


TRÉFÁS KÖZMONDÁSOK / AFORIZMÁK

- Akkor  beteg  az  orvos,  mikor  mások  egészségesek.

- Nyeli,  mind  réce  a  nokelit..

- Nem  örülnek  a  nyulak,  mikor  az  agarak  fiadzanak

- Akkor  látott  vízet,  mikor  a  bába  megfürdette.

 

- Ahány  legyet  kifog  az  ember,  megint  annyi  jön  a  temetésre.

- Aki  úton  épít,  sok  bíróra  talál.

- Csúnya  a  ganéj,  de  sok  szép  cipó  terem  utána.

- Előbb  nő  a  bajusz,  aztán  érik  az  ész.

 

- Bokorral  együtt  lövik  a  nyulat.

- Úgy  járok,  mint  a  tű  cérna  nélkül.

- Összesúgnak,  mint  a  gyergyoi  lovak.

- Amit  Jancsi  meg  nem  tanult,  nem  tudja  azt  János.

 

- Sokáig  élni, meg  nem  vénhedni,  nagy  mesterség.

- Tartja  magát,  mint  az  üres  zsák.

- Leghamisabb  víz  az  asszonyok  könnyhullatása.

- Ha  egy  tyúk  úszni  tudna,  a  többi  is  eltanulná.

 

- Belekerült,  mint  a  szücsök  csávájába  a  rókabőr.

- Rozsa  ajak,  tövis  nyelv.

- Ha  mindnyájunk  jó  volna,  nem  lenne  tarka  a  világ.

- Házasodik  a  lapát,  elvette  a  piszkafát.

 

- Dukál  neki,  mint  kutyának  az  ugatás.

- Kifogy  a  kalamáris,  akár  írnak  belőle,  akár  nem.

- Ijedtében  meghalónak  tökkel  harangoznak.

- Az  ősz  haj  dudazaj,  de  a  ránc  nem  tánc.

 

- Ráijesztett,  mint  Galaburdi  a  halottra.

- Nagyobb  a  füstje,  mint  a  pecsenyéje.

- Pihen,  mint  aki  leesett  a  fáról.

- Megmutatja,  hol  csinálta  az  ács  az  ajtót.

 

- Úti  cifra,  házi  rossz.

- Szép  asszonyban  kicsi  hiba  nem  nagy  kár.

- A  rossz  gyermekkel  annyi  baj  van,  mint  egy  zsák  bolhával.

- Este  legény,  nappal  lepény.

 

- Papirosba  tüzet  csomagolni  nem  lehet.

- Aszakácsal  nem  jó  haragban  lenni.

- Utas  haladj,  beteg  nyögj !

- Alkalmatos,  mint  a  vak  a  tetűfogásra.

 

 - Nehéz  táncot  zsákban  járni.

- Sajnálta  a  szenet,  hidegen  veri  avasat.

- Nincs  rosszabb  süket  annál,  aki  hallani  nem  akar.

- Aki  pokolba  megy,  legalább  üljön  jó  lóra.

 

- Könnyen  felejti  ember  a  más  nyavajáját.

- Magas  neki,  mint  a  majomnak  a  zongora.

- Sok  a  juk  a  hálón,  ha  új  is  

- Jobb  száz  irigy,  mint  egy  szán.

 

- A  jó  halottnak  semmi  baja  sincsen.

- Ártatlan,  mint  a  galamb  a  húsevésben.

- Ami  csalán,  csíp  az  korán.

- Induly  bolha,  mozduly  zsák.

 

- Lusta,  mint  egy  anyalajhár.

- Úszik,  mint  a  nyeletlen  fejsze.

- Puszta  pajtából  is  repül  olykor  bagoly.

- Nem  szemeten  szedik  a  gyöngyöt.

 

- Annyi  a  pénze,  hogy  a  tyúk  eszi  az  apraját.

- Nincs  tű  köztünk,  hogy  össze  ne  férjünk.

- Szalmatűznek  szene  is  hitvány.

- Annyit  ér,  mint  a  perec  közepe.

 

- Maga  orrát  még  senki  sem  harapta  el

- Könnyű  macskát  egérre  szoktatni.

- Nem  mind  lencse,  ami  lapos.

- Akár  a  kutyát a  karóhoz,  akár  a  karót  a  kutyához.

 

- Első  kerék  után  forog  a  másik.

- Ígéri,  mit  magával  sem  hozott,  otthon  sem  hagyott.

- Pattan,  mint  a  hathetes  hamuban  a  szikra.

- Ökör  nélkül  csak  a  Göncöl  szekere  megy. 

 

- Aki  a  földön  ül,  nem  nagyot  esik.

- Kucorog,  mint  falu  végén  az  istennyila.

- Vén  darázs  is  megdongja  a  mézeskörtét.

- Cérnán  húzza  a  harangot.

 

- Még  a  bodzafának  is  jónapot  mond.

- Se  kint,  se  bent,  mint  az  ablakfa.

- Míg  adhatsz,  maradhatsz,  ha  nem  adhatsz,  ballaghatsz.

- Amely  fából  horog  akar  lenni,  idején  meggörbül.

 

- Kakast  ültet  a  pulykatojásra.

- Ló  botlik,  nagyot  botlik,  csikó  botlik,  kicsit  botlik.

- Kicsi  az  ól,  nagy  a  disznó.

- Megadja  a  módját,  mint  sánta  ember  a  táncnak.

 

- Vakondok  mutat  utat  a  szemesnek.

- Kis  cifra,  nagy  rongyos.

- Az  ebnek,  ha  aranya  volna  is,  hájat  váltana  rajta.

- Akkor  szokja  meg  a  hal  a  horgot,  mikor  elnyeli.

 

- Ne  gondoljunk  az  idővel,  csak  a  házunk  tetejével.

- Egyik  lába  mezítelen,  a  másikon  semmi  semmi  sincsen.

- A  rossz  pásztor  bőrrel  kereskedik.

- Jobb  reggel  valami,  mint  egész  nap  semmi.

 

- Sír,  mint  szalonna  a  tűzön.

- Megjelentem,  mint  talicska  a  kútban.

- Ha  nem  adok,  te  haragszol,  ha  meg  adok,  én  is.

- Csak  ott  mosdik,  ahol  a  cipó  bejár.

 

- Eb  is  parancsol  maga  farkára.

- Tessék  a  jég  sülve,  cibere  nyárson.

- Annyi  a  dolgom,  azt  sem  tudom,  ki  lábára  áljak.

- Benne  van,  mint  macska  a  dézsában.

 

- Részegesnek  csak  az  első  itce  drága.

- Hátul  hordja  az  eszét,  mint  a  szamár  a  kötényét.

- Konkolyos  zsákot  nem  ugatja  meg  a  kutya.

- Tapogatja,  mint  banya  a  hajnalt.

 

- Hiába  fürdik  a  csík,  sose  lesz  belőle  hal.

- Ó,  te  szegény  denevér,  se  nem  madár,  sem  egér.

- A  száraz  fa  a  legjobb  gazdasszony.

- Nehéz  ott  lopni,  ahol  tolvaj  a  gazda.

- Ritka,  mint  kakukk  a  tojás.

                         ------------

 

                             Aforizmák

 

 • A  buta  ember  nem  ismer  bölcsebbet  magánál.
 • A cinikus  ember  csak  négyszemközött  nevet :  amikor  tükörbe  néz.

 

 • A  .nevető  embert  nem  tudod  megütni.  A  vigyorgót  igen.
 • A  peches  macska  éjszaka  kanáriról  álmodik  és  reggel  mopszlival  találkozik.
 • Az az ember, akinek nincsenek emlékei,  olyan  mint  egy  temető,  ahól  a  fejfákon nincs felirat.
 • Az  első  szerelemre  mindig  túl  fiatal  vagy,  az  utolsóra  meg  túl  öreg.

 

 

 • A  szerelem  nem  hal  meg --  elmúlik.
 • A  leghosszabb  pillanat  az  a  tíz  perc,  amikor  a  hőmérő  döntését  várjuk .
 • Betegágyon,  különös,  de  mindig  a  mások  egészségére  gondolsz.          
 • A  legszomorubb  évszak  a  tavasz,  mert  tudja,  hogy  fiatalon  hal  meg.

 

 • A  szekér és a hintó  közötti  külömbséget a királyok  határozták  meg, de a  nép  fizette  ki.
 • A  gyufa,  mely  kialszik,  fiatalon  hal  meg  és  amely  nem  gyúl  meg,  holtan  születik.
 • Minden  hópihében  egy  elrejtett  csipkeminta  húzodik  meg.
 • Inkább  szeretem  a  fenyőszagú  turistaházakat,  mint  a  turistaház  szagú  fenyőket

 • Az  igazi  hazug  azt  mondja,  hogy  onnan  jön,  ahová  megy.
 • Egyesek  mélyen  leemelik  fejfedőjüket  mások  előtt --  hogy   fedve  legyenek.
 • Valaki  megkérdezett :  Ön  miért  ír,  mesterr ?  Azt  felelterm :  mert  még  lerhet,  hogy  ön  is  elkezd  egyszer  olvasni,  uram !

 

                                 ( TUDOR  MUSATESCU  AFORIZMÁIBÓL.)

                        ------------   

 

                                           Forgácsok

 

 • Egy  pár  agyontaposott  lábbeli

élethűbben  jellemezheti  viselőjét,  mint  a 

gyöngybetűkkel  írt  sokoldalas  önéletrajz.

 

 • Nem  mindig  annak  van 

igaza,  aki  megcáfolhatatlan

  tényekkel  érvel.

 

 • Az  öregség  fogyatékosságait 

lehetetlen  fiatalkori  emlé-

kekkel  pótolni.

 

 • A  dörgedelmes  szavak  oly-

kor  felelőtlen  gondolatokat 

rejtenek.

 

 • Mások  baján  lehet  sopán-

kodni,  de  lehet  segíteni  is.

 

 • A  hazug  ember  igaza  rövid-

éltű,  mint  a  tavaszi  fagy.

 

 • Ha  évek  múltán  nőismerő-

söddel  találkozol,  ne  azzal 

köszöntsd :  Istenem,  hogy

  eltelt  az  idő. . .

 

 • Egy  pillanat  sok  ahhoz,  hogy

  megszeress  egy  nőt.   De  a  bi-

zonyításra  egy  emberöltő  is 

kevés.

 

 • A  bosszú  nem  szül  békess-

éget.  De  a  sunyi  békesség 

olykor  bosszúra  ösztönöz.

 

 • A   bánat  súlya  nem  mérhető

  le  a  kiontott  könnyek  össz-

súlyával.

 

 • A  törtető  későn  észleli,  hogy

  a  létrának  két  ága  van.

 

 • Egyesek  az  álmot  valóságnak 

képzelik.   Mások  a  valóságot 

hazudják  álomnak.

 

 • Az  idő  mindent  elfeledtet. 

Csak  magát  az  elszállt  időt 

nem.

 

 • Szava  súlytalanságának  kö-

vetkezményét  nehéz  teher-

ként  cipelik  munkatársai.

                              BÁNYAI  JÓZSEF