Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A HOLD HATÁSA AZ EMBERI SORSRA

 

Ma  már  tudja  azt  jól  minden - magára  valamit  is  adó -  asztrológus,  hogy  az  égitestek,  bolygók  jelentős  hatással  vannak  az  ember  életére,  magatartására.   Mert  ezek  hatalmas  erőközpontok,  melyek  titokzatos  sugarakat  is  kibocsátanak,  aszerint,  hogy  mekkora  a  méretük  és  milyen  távol  vannak  Földünktől.   Élettani  hatásuk  letagadhatatlan - legalábbis  a  misztika  törvényeibe  beavatottak  szerint-,  sőt  az  emberi  hivatásra,  hajlamra,  képességre,  sikerre  is  döntő  lökést ( vagy  fékezést )  adhatnak.   Ilyen  furcsa  tulajdonságokkal  rendelkezik  Földünk    nap  mint  nap  látható  kisérője,  a  Hold  is.   Dr.  Kosutányi  István - Titokzatos  erők -csodás  esetek  című  könyvében  felsorol  egy  pár  olyan  tulajdonságot,  amelynek  fő  előidézője  éppen  a  Hold.   Például :  intuíció,  szeszély,  az  idegélet  hullámzása,  szélsőségesség,  fantázia  csapongás,  nyugtalanság,  korhelykedés,  növekedés,  nőiesség,  érzékiség,  hazugság,  kalandvágy,  női - asszonyi  sorsok,stb.    Ne  gondolyák  azt  tehát  a  kedves  olvasók,  hogy  napi  hangulatuk,  lelkiállapotuk  csak  úgy,  magától  változik.   Minthogy  a  jopofán  hazadülöngélő  férjük  fejére  sem  szórhatnak  szitkot,  akárcsak  a  szeszélyeskedő  feleségüket  sem  illik  ezért  megdorgálni.   Mertmindennek  pontos  magyarázata  van,  okozója  pedig  ott  található  fejünk  felett  még  akkor  is,  ha  napközben  nem  is  látható  a  Hold.   Naponta  szól  bele  életünk  zajlásába,  üzenete,  hatása  mindig  változó.   Mert  a  Hold  mágikus  tulajdonságokkal  rendelkezik,  amit  Hernádi  Gyula  és  Vinkó  Jozsef  is  kimutat  a  Titkok  könyvében :   A  Hold -hónap  az  Újhold  napjával  kezdődik.   A  következőkben  közöljük  a  minden  egyes  napra  szoló  tudást,  jóslatot,  megállapítást  a  nagyon  régről  való  hagyományok  tartalmazzák.   A  mondandók  egész  évben,  mindegyik  Hold - időszakra  érvényesek.

 • 1 nap. 

A    Hold  újjászületését  követő  24  óra  .Amit  valaki  ezekben  az  orákban  álmmo-dik,  az  az  álom  sikert,  örömöt  ígér.  Az   ezen   a  napon  kezdett  vállalkozások  biztos  eredményt  hoznak.

 •  2 nap.

Ha  elvesztett  valamit,  ez  az  a  nap,  amelyen  érdemes  elkezdeni  keresni.   A  nap  egyébként  nagyon  alkalmas  okkult  és  általában  tudományos  tanulmányokra.

 • 3 nap.

Jó  nap.  El  lehet  kezdeni  dolgozni  olyan  tervek  megvalósításán,  amelyek  a  jövőjét  határozzák  meg.   Azok  az  álmok,  amelyeket  ezen  a  napon  álmodik,  teljsülnek.

 • 4 nap.

Nem  szerencsés  nap.   Azok,  akik  ezen  a  napon  betegszenek  meg,  kellemetlenül  hosszú  lábadozásra  számíthatnak.   Ez  a  nap  a  külömböző  típusú  erőszakos  cselekmények  napja  is.

 • 5 nap.

Alkalmas  arra,  hogy  egy  szándék  megvalósítását  kezdeményezze,  különösen  akkor  ha  önkéntes  szolgálatra,  vagy  karítativ  tevékenységről  van  szó.

 • 6 nap

Az  ezen  a  napon  ( éjjelen )  álmodottak  hosszú  ideig  nem  teljesülnek.   Szedje  össze  magát !   Legyen  éber  azokkal  az  emberekkel  szemben,  akik  ön  ellen  intrikálnak,  akik  szemmel  láthatóan  rosszat  akarnak.

 • 7 nap

A  magas  szellemiségű,  spirituális  ügyek  jó  napja.   De  ne  meséljen  senkinek  sem  az  álmairól !   Ha  ezen  a  napon  betegszik  meg,  ne  aggodjon,  hamarosan  meggyógyul 

 • 8 nap

További  jó  nap,  elveszett  dolgait  megtalálja.   Kiválló  idő  ükletiügyek  intézésére.   Biztos  lehet  benne,  hogy  kitűzött  célját  eléri.

 • 9 nap

Nagyon  kiválló  nap.   Ezen  is  érdemes  bábármifélle  vállalkozásba  belekezdeni.  Mindenféle  tanulmányokra  alkalmas.

 • 10 nap

Alkalmas  nap  utazás,  hosszabb  kirándulás  megkezdésére.  Üzleti  terveket  is  érdemes  kidolgozni.   Kedvező  a  házasságra.   Viszont  szerencsétlen  nap  annak,  aki  ezen  a  napon  betegszik  meg.

 • 11 nap

A  nap  összes,  24 orájában  álmodott  álma  teljesül.   Nem  jó  dolog megbetegedni.

 • 12 nap

Szerencse  nap.  összes  álma  valóra  válik.  Okult  tanulmányok  elvégzésére  alkalmas.   Intuitiv  fel-  és  megismerések  követése  hasznos  és  eredményes.

 • 13 nap

Kedvezőőnap,  de  csak  akkor,  ha b saját  magáért  dolgozik.   Másfajta  tevékenység,  vagy  szívesség  kérése  mástol  nem  hoz  eredményt.

 • 14 nap

Jó  nap.   Amegelőző 24 órában  elveszített  űgyek,  dolgok  megtalálhatók.  Legrosszabb  viszont  annak  a  számára,  aki  ezen  a  napon  betegszik  meg.

 • 15 nap

Jó  nap  vásárlásra,  eladásra  és  kemény  konkurenciaharcok  megvívására.  A  hozam,  az  eredmény  azonban  nem  lesz  túl  magas.

 • 16 nap

Ezen  a  napon  nem  szabad  üzleti  ügyben  eljárni.   És  főleg  nem  szabad  házasodni.  Legyen  óvatos    és  éber,  esetleg  kellemetlen  dolgokkal  kell  szembenéznie!

 • 17 nap

Ezen  a  napon  a  kellemetlenség,  a  gonoszság  legyőzhető,  bár  nem  a  legszerencsésebb  idő,  különösen  akkor  nem,  ha  szombatra  esik.

 • 18 nap

Ez  a  nap  veszélyt  és  előrenem  látható  rizikót  rejt  magában.  Minden  tekintetben  érdemes  ébernek  lenni.  Gondolja  meg  alaposan,  mit  tesz  ezen  a  napon!

 • 19 nap

Kiváló  nap  eredményes  ügyintézésre.   Ennek  ellenére,  legyen  éber,  kerülje  a  csalóka  álmokat.

 • 20 nap

Egyike  a  legkellemetlenebb  napoknak,  ami  az  üzleti  ügyeket  illeti.  Ugyanakkor  nagyon  alkalmas  okult,  ezoterikus  és  jóslási  praktikákra.

 • 21 nap

Ezen  a  napon  érdemes  házasodni.  Azok  számára  viszont,  akik  céljukat  tisztán  logikai-racionális  úton  óhajtják  elérni,  nem  előnyös.

 • 22 nap

Szerencsétlen  nap,  amelyen  csalódással,  veszekedéssel  kell  számolni.  ezen  a  napon  semmi  sem  akar  sikerülni.  Depresszióveszély  áll  fen.  nem  ajánlatos  megbetegedni.

 • 23 nap

Álmai  telyesülni  fognak  Ez  a  nap  nagyon  alkalmas  szerelmi  ügyek  bonyolítására,  mind  aktív,  mind  passzív  formájukban.  érdemes  hosszú  útra  indulni.

 • 24  nap

Ez  a  nap  alkalmas  tehetségek  kibontására.  Váratlanul  zavaros,  beláthatatlan  dolog  történik,  amely  azonban  még  a  nap  befejezte  előtt  tisztázodik,  megoldodik.

 • 25 nap

Nem  jó  nap.  Ezen  a  napon  megbetegedni  nagyon  nem  jó.  Ne  eredjen  nappali  álmai  nyomába!   Nagyon  figyeljen  egész  nap!  Legyen  elővigyázatos!

 • 26 nap

Előnyös  nap  alkotó  gondolkodásra,  művészi  tevékenységre,  kevésbé  előnyös  üzletiügyek  intézésére.

 • 27 nap

Ha  elveszített  valamit,  azt  ezen  a  napon  egészen  biztos  hogy  nem  találja  meg!   Ne  is  igyekezzék  megkeressni!

 • 28 nap

Ezt  a  napot  akkor  ússza  meg  szerencsésen,  ha  álmai  nem  ostobák.    Semmi  esetre  se  fogjon  a  szerencsejátékba!  Mindezek  természetesen  nem  azt  jelentik,  hogy  egész  napja  kellemetlen  lesz.